POLITICA REFERITOARE LA CALITATE, MEDIU SI SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA
     
             
 
 
   Managementul societatii CUART GRUP S.A. a decis implementarea, mentinerea si îmbunatatirea unui sistem de management integrat pentru calitate, mediu si sanatate si securitate ocupationala, conform cerintelor standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.
    Domeniul de aplicare al sistemului de management integrat este urmatorul: extractia pietrei pentru constructii, lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, lucrari de inchidere si ecologizare perimetre miniere, activitati de cercetare, explorare, prospectiuni geologice si cartografiere.
În acest context ne angajam:
 • Sa realizam produse, lucrari si servicii care sa satisfaca în totalitate cerintele curente si viitoare, explicite si implicite ale clientilor;
 • Sa ne conformam cerintelor legale si altor cerinte aplicabile societatii noastre, atât în domeniul calitatii, cât si al mediului si sanatatii si securitatii ocupationale;
 
   
         
 • Sa ne implicam activ în prevenirea poluarii prin:
  • Diminuarea oricaror impacturi negative semnificative asupra mediului prin utilizarea procedurilor de management de mediu si planificare;
  • Minimizarea cantitatilor de deseuri generate si gestionarea lor în conditii de siguranta, atunci când aparitia lor nu poate fi evitata;
  • Optimizarea consumului de resurse prin continua perfectionare a proceselor.
 • Sa identificam si sa tinem sub control aspectele de mediu asociate tuturor activitatilor care se desfasoara în cadrul organizatiei;
 • Sa identificam continuu pericolele, sa evaluam riscurile si sa implementam masurile de control necesare, in vederea prevenirii ranirilor si imbolnavirilor profesionale;
 • Sa asiguram un mediu de lucru optim pentru toti angajatii si sa asiguram imbunatatirea continua a performantelor de mediu si sanatate si securitate ocupationala
 • Sa ne implicam activ în îmbunatatirea continua a sistemului de management integrat prin analiza si adecvarea continua a politicii, prin dezvoltarea si îmbunatatirea continua a procedurilor necesare bunei functionari a sistemului, prin asigurarea resurselor umane competente si a resurselor materiale necesare functionarii eficiente a sistemului de management integrat.
Prezenta Politica referitoare la calitate, mediu si sanatate si securitate ocupationala este comunicata tuturor partilor interesate prin afisarea pe pagina de web, distribuirea unor exemplare, instruirea personalului si afisarea la locurile de munca.

Personal, ma angajez, prin exemplul personal si prin bugetul societatii, sa asigur resursele adecvate functionarii efective si eficiente a sistemului de management integrat si sa contribui personal la continua sa îmbunatatire .

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE TELEPTEAN MIRCEA IONEL

   
         

 

 

   
 
copyright 2006 © all rights reserved